KONTAKT I DOJAZD

Galeria Słowiańska

ul. Jeleniogórska 42
Łagów, 59-900 Zgorzelec
75 645 81 00
75 645 81 68

Marketing Galerii
galeriaslowianska@mediadem.pl

Godziny otwarcia:

Galeria Handlowa:

poniedziałek - sobota 09:00 - 21:00
niedziela 10:00 - 20:00

Galeria zamkniętaNastępne otwarcie - niedziela (14 lipca 2024) od 10:00 do 20:00

 

Hipermarket Carrefour

poniedziałek - sobota 06:00 - 22:00
niedziela 10:00 - 20:00

Hipermarket zamkniętyNastępne otwarcie - niedziela (14 lipca 2024) od 10:00 do 20:00

 

Święta w 2024 r.

W dniach:

 • 31 marca,
 • 1 kwietnia,
 • 1 maja,
 • 3 maja,
 • 30 maja,
 • 15 sierpnia,
 • 1 listopada,
 • 11 listopada,
 • 25 grudnia,
 • 26 grudnia,

Galeria i hipermarket Carrefour są nieczynne.

Niedziele handlowe w 2024 r.

Zapraszamy na zakupy w niedziele handlowe w godz. 10.00-20.00 w Galerii i w godz. 9:00-21:00 w hipermarkecie Carrefour:

 • 28 kwietnia,
 • 30 czerwca,
 • 25 sierpnia,
 • 15 grudnia,
 • 22 grudnia.

Dojazd

ZNAJDŹ DOJAZD:

Bezpłatny parking
Udogodnienia dla rowerzystów
Pokój rodzica
Ładowarki do urządzeń mobilnych
Strefa relaksu
Defibrylator

Formularz kontaktowy »

Carrefour Form 2
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie – podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności danych do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie;
  • ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenie, dochodzenie o obronę roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym zarządzającym stronami internetowymi, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie a także ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Podanie danych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.